گاستینی دیور

این لفت در روسی به معنای فروشگاه بزرگ سرپوشیده می باشد. از این نوع فروشگاه ها در روسیه زیاد می باشد این فروشگاه نه تنها قدیمی ترین و بزرگترین در روسیه، بلکه دردنیا لقب اولین را بدوش می کشد. بهمین خاطر به بالشوی گاستینی معروف می باشد. این مکان درطی 28 سال با 56000 مترمربع زیربنا، در سال 1753 براساس طرح راسترلی و با نظارت م.ته به سبک نئوکلاسیک ساخته شده است. امروزه این مکان با178 مغازه در تلفیق با پاساژهای اطراف خود، یکی از جاذبه های مهم اروپای شرقی را تشکیل می دهد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

09128620211