کلیسای کازان سن پترزبورگ روسیه

بنای این کلیسا در سال 1801 آغاز و تا سال 1811 به طول انجامید و معمار آن آندری ورونیخین روس بود. در واقع در سال 1801 همزمان با تاج گذاری الکساندر اول تصمیم گرفته شد با توجه به ازدیاد جمعیت بزرگی برای شهر بسازند.همزمان با افتتاح کلیسا که مصادف شده بود با حمله ناپلئون، بعد از پیروزی در جنگ به یادمان جنگ با ناپلئون آن را نامگذاری می کنند. درجریان جنگ با ناپلئون در سال 1812 مارشال کوتوزف موفق شد ارتش او را شکست دهد و و هفده شهر و هشت قلعه در این جنگ به دست روس ها افتاد. بعد از پیروزی بر ناپلئون در سال 1812 کلیسا یادبود افتخارات نظامی روسیه و کلید شهرهایی که به تصرف رو ها در امده بودند شد و  تمام غنائم جنگی توسط ارتش روسیه در این کلیسا جمع آوری شد. قمرمان جنگ ژنرال کوتوزف در سال 1813 در این کلیسا دفن شد و تندیس او و ژنرال بارکلو دتولی مقابل درب ورودی نصب گردید.

این کلیسا تنها کلیسا به سبک کاتولیک در شهر سن پترزبورگ می باشد و به کلیسای پتر مقدس در رم شباهت دارد. سالن مرکزی آن 26 متر طول و 69 متر ارتفاع دارد. ایوان عظیم آن 96 ستون در نمای بیرونی دارد که این ستون ها به سبک ستون های کرنتی یونانی می باشد.

بعد از انقلاب شوروی و تسلط افکار کمونیستی این کلیسا بسته شد و به موزه تاریخ مذاهب تبدیل گردید. تا سال 1991 دوباره محل عبادت پیروان ارتدکس گردید.

آندری ورونیخین: نقاش و معمار روس، اولین اثر او اتمام فضای داخلی کاخ استراگا نف ها بوده که ساخت آن توسط راسترلی صورت گرفت.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

09128620211