کلیسای سنت آیزاک سن پترزبورگ روسیه

ساخت بنای اولیه توسط پتر کبیر : 1710 به سبک کلاسیک روسی، بنای کنونی : از 1817 تا 1857 (ظرف مدت 40 سال) در زمان الکساندر اول و معمار فرانسوی بنا: اگوست ریچارد دی مانفرانا.

علت نامگذاری: بنای اولیه این کلیسا در زمان پتر کبیر ساخته شد و از آنجایی که پتر کبیر روزی به دنیا آمده بود که به احترام یک راهب مسیحی به نام سنت ایزاک نامگذاری شده بود، او نیز این کلیسا را به همین نام نامگذاری کرد چرا که این راهب مسیحی را حامی معنوی خودش می دانست.

سنت ایزاک: راهب مسیحی قرن 4 بوده، کسی که صومعه دالماسی را در کرواسی بنا کرد. کارهای مهم او:

1)      پایان دادن به کار اسقف های متأهل، 2) ساخت کلیسا و مدرسه برای تعلیم دین و تشویق به رهبانیت. 3) اجرای جدی قوانین شرعی بیزانس، 4) مبارزه با بت پرستی 5) کمک کردن برای نوشتن الفبای ارمنی و ترجمه انجیل.

توضیحات: در زمان الکساندر اول بنای قدیمی را کاملاَ خراب می کنند و بنای جدید را ظرف مدت 40 سال بنا می کنند و می گویند که حدوداَ یک میلیون روبل طلا برای ساخت آن اختصاص داده می شود.

ویژگیها: 1) به لحاظ گنبد چهارمین کلیسای جهان می باشد 2) گنبد آن دو پوسته و یا اصطلاحاَ خودآهیانه است (در جاهایی که اختلاف دما هست، برای اینکه در اثر انبساط و انقباظ گنبد آسیبی نبیند آن را دو پوسته می سازند و طلا اندود میکنند)3) دارای یک گنبد بزرگ به نشانه مسیح و چهار گنبد کوچک به نشانه چهار حواریون مسیح می باشد. یعنی 5 کاتب انجیل. 4) کبوتر زیر گنبد نشانه روح القدس است. 5) اولین کلیسایی هست که اسکلت فلزی داشته است. 6) ارتفاع کلیسا از گنبد تا کف 5/101 متر ، طول آن 114 متر و عرض 98 متر. 7) اطراف کلیسا 112 ستون گرانیتی یک تکه با حدوداَ 15 متر ارتفاع 100 تن وزن.8) به واسطه 20 هزار شمع در عمق خاک قرار گرفته است. 9) در ورودی به سبک یونانی و دارای پلکان + ستونهای کرنتی که از روی پایه ستون تا سرستون به یک میزان بالا می رود و از ستون یونیک باریکتر و بلندتر هستند + سرستون شبیه به کاسه زنگ برگشته رو به بالا با تزیینات برگ کنگری که از تمام جوانب دید یکسانی دارد + حاشیه حمال + کتیبه + طره شیبدار + سنتوری. 9) در زمان محاصره لنینگراد در جنگ جهانی دوم آثار هنری موزه های دیگر جهت نگهداری به این کلیسا منتقل شدند.

ویژگی های داخل کلیسا : 1) روی سقف کلیسا نقاشی با مضمون آخرین قضاوت مسیح می باشد. 2) دوازده مجسمه فرشته اطراف گنبد دارد که توسط ژوزف هرمان ساخته شده اند . 3) نقاشی های تاریخی روی دیوارهای داخلی کلیسا اثر کارل بریولوف می باشند. 4) داخل کلیسا با نقاشی، مجسمه و موزاییک تزیین شده است . 5) مجسمه ها و طاق ها به سبک باروک، درهای داخلی به سبک رنسانس ایتالیا هستند. 6) دیوار شمایل شامل سه ردیف شمایل هست که دو ردیف اول آن از جنس موزاییک و نشان دهنده قدیسان پشتیبان الکساندر اول و ردیف سوم نقاشی ست و نشان دهنده پیغمبران عهد عتیق می باشد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

09128620211