خیابان نفسکی سن پترزبورگ روسیه

این خیابان که حدودا 2 کیلومتر طول و 50 متر عرض دارد، قدیمی ترین و معروف ترین خیابان درشهر سن پترزبورگ می باشد. نام حود را از الکساندر نفسکی گرفته است. الکساندر نفسکی یکی از سرداران روس در قرن 13 می باشد. او توانست ارتش سوئد را در ساحل رود نوا شکست دهد. ازآن پس او جزو قدیسان روس بشمار می آمد و به عنوان پشتیبان آسمانی این خیابان برگزیده شد. او را در لاورا به خاک سپردند. لاورا نام یک صومعه بود که پترکبیر نام آن را به نفسکی تغییر داد. تا سال1738 در اصل به نام جاده بزرگ چشم انداز معروف بود. در طول سال های اولیه شوروی (1918-1944) خیابان 25 اکتبر نامگذاری شد که این نام از طرف ساکنان محلی پذیرفته نشد.

ابتدای این خیابان، موزه ارمیتاژ، رود نوا و ساختمان آدمیرالتی و انتهای آن میدان واستانیا قرار دارد.

از بناهای معروف در این خیابان:

  • موزه ارمیتاژ2- ساختمان آدمیرالتی 3- ساختمان سینگر 4- کاخ برادران استراگانف 5- گاستینی دیوور 6- کتابخانه روسیه 7- پل آنیچکوف 8- مجسمه کاترین 9- میدان کاخ 10- ستون الکساندر 11- قلعه پتروپاول 12- قصر آنا ایوانوونا 13- ابلیسک

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

09128620211