از کاترین اول تا کاترین کبیر

در تاریخ پر ماجرای روسیه، سه زن به مدت قریب هفتاد سال بر این کشور پهناور حکومت کرده اند که از میان آن ها فقط نام یکی، کاترین دوم یا کاترین کبیر شهرت یافته است. کاترین کبیر قریب 34 سال با کمال قدرت بر روسیه فرمانروائی کرد، ولی پیش از او نیز چهار زن به مدت 35 سال بر روسیه حکومت کردند که هر یک سرگذشتی شنیدنی دارند.

نخستین زنی که بر روسیه فرمانروائی کرد کاترین اول همسر پطر کبیر امپراطور معروف روسیه بود. نام اصلی او «مارنا – اسکاورونسکی» و اهل لیتوانی بود که در یک خانواده فقیر دهقانی به دنیا آمده و در زمان تسلط سوئدی ها برلیتوانی با یک سرباز سوئدی ازدواج کرده بود. وقتی که روس ها در سال 1702 برلیتوانی مسلط شدند شوهر مارتا با سایر سربازان سوئدی گریخت و مارتا که به اسارت گرفته شده بود در خانه پرنس آلکساندر منشیکوف مشغول کار شد. پطر کبیر شبی در خانه پرنس منشیکوف از این خدمتکار جوان و زیبا خوشش آمد و با او هم بستر شد. پطر کبیر در وجود مارتا خصوصیات زنی را که جستجو میکرد یافت وبا اینکه زن داشت او را به کاخ خود برد. مارتا برای پطر کبیر شش فرزند به دنیا آورد که فقط دوتای آن ها، آنا و الیزابت به سن بلوغ رسیدند.

در سال 1711 که پطر کبیر در جنگ با قوای عثمانی در کنار رودخانه «پروت» به محاصره نیروهای عثمانی در آمده و راه نجاتی نداشت، مارتا که همراه پطر بود با فریب دادن و زیر اعظم ترک موفق شد پطر کبیر را از خطر برهاند و پطر که قبلاً همسرش را طلاق داده بود به پاداش این خدمت در سال 1712 رسماً با مارتا ازدواج نمود و نام او به کاترین تبدیل شد.

ده سال بعد، در سال 1722 پطر کبیر سنت قدیمی انتخاب فرزند ارشد را برای جانشینی پدر بر هم زد و اعلام کرد که از این پس خود تزار در زمان حیاتش جانشین خود را تعیین می کند. پطر کبیر که این تصمیم را تحت تاثیر تلقینات همسرش کاترین اتخاذ کرده بود پس از اعلام این تصمیم او را به جانشینی خود برگزید. مراسم تاجگذاری کاترین اول به عنوان ملکه روسیه روز هفتم مه سال 1724 با شکوه و جلال بسیار در مسکو برگزار شد و تاجی که بر سر این دهقان زاده و خدمتکار سابق گذاشتند 2500 قطعه جواهر داشت که در وسط آن ها یاقوتی به درشتی یک تخم مرغ می درخشید.

کاترین اول هنگامی که به سلطنت روسیه رسید در حدود چهل سال داشت. فرمانروایی او بر روسیه بیش از دو سال به طول نینجامید. ولی در همین مدت سلطنت کوتاه خود کارهای نمایانی انجام داد. مشاور او در حکومت ارباب سابقش پرنس منشیکوف بود که به او تعلق خاطری داشت.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

09128620211